Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 70

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, ki znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. Posamično naročilo je neponavljajoče se oziroma enkratno naročilo, medtem ko je mesečno naročilo lahko enkratno ali ponavljajoče se naročilo, ki se pojavlja pri zaporednih dobavah blaga ali storitev oziroma po sklopih pri gradnjah.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi naročil male vrednosti na podlagi zaprosila občine Kuzma na seji dne 3.8.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 70

  • Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, ki znaša 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.
  • Posamično naročilo je neponavljajoče se oziroma enkratno naročilo, medtem ko je mesečno naročilo lahko enkratno ali ponavljajoče se naročilo, ki se pojavlja pri zaporednih dobavah blaga ali storitev oziroma po sklopih pri gradnjah.

Obrazložitev

Občina Kuzma je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo v zvezi z izjemo pri omejitvi poslovanja, ki se nanaša na naročila male vrednosti. Zanima jo, kaj predstavlja posamično ali mesečno naročilo male vrednosti.

1. odstavek 28. člena ZPKor , ki določa omejitve poslovanja prek javnih naročil, izvzema iz omejitev naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.130/03, 61/05) znaša 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. Navedeni vrednosti sta najvišji vrednosti, ki ju sme doseči posamično ali mesečno naročilo.

Posamična naročila so enkratna, neponavljajoča se, izvršena v določenem obdobju in v določeni vrednosti. Mesečna naročila so lahko enkratna ali ponavljajoča se naročila, ki se pojavljajo v primerih (mesečne) zaporedne dobave blaga ali storitev oziroma gradenj po sklopih, v skladu z razpisno dokumentacijo po predpisih o javnih naročilih.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 70
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar