Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 72

Funkcija poklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge. Funkcija nepoklicnega župana občine ni nezdružljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na pobudo Občine Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zadevi mnenj v povezavi z izvajanjem ZPKor na seji dne 8.8.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 72

  • Funkcija poklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge.
  • Funkcija nepoklicnega župana občine ni nezdružljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 5. 8. 2005 prejela dopis občine Postojna, v katerem je občina prosila za pojasnilo v zvezi z vprašanjem združljivosti opravljanja funkcije župana in člana oziroma predsednika upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zadruge.

Pri nezdružljivosti javne funkcije z drugo funkcijo je ključnega pomena vprašanje ali gre za poklicnega ali nepoklicnega funkcionarja.

Na podlagi 34a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) lahko župan opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno.

Poklicnim funkcionarjem je na podlagi 19. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04; v nadaljevanju ZPKor) prepovedano opravljanje dejavnosti, namenjene pridobivanju dobička, tako samostojno kot v delovnem razmerju. V drugem odstavku istega člena so taksativno določene izjeme, ki se nanašajo le na pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno in publicistično delo.

Na podlagi 20. člena ZPKor je poklicnim funkcionarjem izrecno prepovedano opravljanje dejavnosti upravljanja, nadzora in zastopanja v zadrugah. Funkciji poklicnega župana in predsednika ali člana upravnega odbora zadruge tako nista združljivi.

Za nepoklicne funkcionarje so omejitve milejše. Na podlagi 21. člena ZPKor jim je omejeno le opravljanje dejavnosti upravljanja in zastopanja v javnih zavodih, javnih skladih, javnih podjetjih ali javnih agencijah, če po svoji funkciji opravljajo nadzor nad njihovim delom. Glede na navedeno na podlagi ZPKor opravljanje nepoklicne funkcije župana občine ni nezdružljivo z dejavnostjo upravljanja zadruge.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 72
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar