Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 71

Občinski svetnik je kot fizična oseba lahko prejemnik denarnih pomoči, ki jih občina namenja za pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi podeljevanja državnih oziroma občinskih pomoči študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov na podlagi zaprosila občine Vojnik na seji dne 3.8.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 71

  • Občinski svetnik je kot fizična oseba lahko prejemnik denarnih pomoči, ki jih občina namenja za pomoč študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov.

Obrazložitev

Občina Vojnik je v letu 2005 za namene pomoči študentom pri izvajanju dodatnih študijskih programov iz proračuna občine namenila sredstva v višini 200.000 SIT. V uradnem delu občinskega glasila Ogledalo, je dne 21.4.2005 objavila javni poziv študentom za oddajo vlog za dodelitev pomoči. Na podlagi objave je občina prejela tudi vlogo študentke, ki je občinska svetnica, kateri v skladu z objavo občina namerava odobriti pomoč v višini 66.000 SIT. V zaprosilu za pojasnilo občina Vojnik sprašuje ali lahko študentka, ki je funkcionarka – občinska svetnica, prejme zgoraj omenjeno pomoč.

Zakon o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) v 30. členu določa, da do državnih pomoči niso upravičeni poslovni subjekti iz 28. člena tega zakona. Seznam poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor Komisija objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani arhiv.kpk-rs.si.

Za poslovne subjekte se po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 31/00, 45/01, 59/01, 57/04, 139/04, v nadaljevanju ZGD) štejejo pravne in fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. V takem primeru bi za samostojnega podjetnika, kot fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kot svojo izključno dejavnost veljale omejitve iz ZPKor, v kolikor pa pridobiva sredstva državne pomoči kot fizična oseba in ne v imenu in na račun poslovnega subjekta – samostojnega podjetnika, zanj ne veljajo omejitve, določene v 30. členu ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 71
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar