Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 75

Za denarne transakcije ter z njimi povezana dejanja, ki so se izvajala med fizično osebo in tujo družbo v času od 29.01.2002 do 29.01.2004, ni mogoče uporabiti definicije korupcije iz 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, ker je navedeni zakon pričel veljati 30.01.2004, ko so bila vsa dejanja že izvršena.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS št.105/04) na pobudo novinarja TV Slovenija v zadevi opredelitve koruptivnega dejanja na seji dne 26.8.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 75

  • Za denarne transakcije ter z njimi povezana dejanja, ki so se izvajala med fizično osebo in tujo družbo v času od 29.01.2002 do 29.01.2004, ni mogoče uporabiti definicije korupcije iz 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije, ker je navedeni zakon pričel veljati 30.01.2004, ko so bila vsa dejanja že izvršena.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela dopis novinarja, ki zaproša za mnenje o domnevnih koruptivnih dejanjih v zvezi z denarnimi transakcijami, ki so se izvajale v času od 10.4.2003 do 29.1.2004 med fizično osebo in tujo družbo. V informaciji novinarja so navedene posamezne denarne transakcije, gotovinski dvigi in krediti, ki so se dogajali v času do 29.1.2004.

Komisija za preprečevanje korupcije na osnovi prejetega dopisa novinarja ugotavlja, da so bile vse denarne transakcije, gotovinski dvigi in krediti izvedeni v času pred 30.01.2004, ko je pričel veljati Zakon o preprečevanju korupcije, ki v 3. alinei 2. člena opredeljuje pojem korupcije. Korupcija je v smislu navedene zakonske določbe “vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega”.

Glede na to, da so bila vsa dejanja izvedena pred uveljavitvijo ZPKor, ni mogoče uporabiti definicije korupcije, opredeljene v navedenem zakonu.

Nadja Žnidarčič Ferrari

Namestnica predsednika

Pojasnilo številka 75
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar