Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 22. 02. 2022

Sodišče zavrnilo pritožbo poslanca Horvátha zoper prekrškovno odločbo zaradi nezdružljivosti funkcij

Tako Višje kot Okrajno sodišče sta ugotovili, da je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v prekrškovnem postopku, vodenem zoper poslanca Državnega zbora RS Ferenca Horvátha, pravilno uporabila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko mu je leta 2019 izdala prekrškovno odločbo, ker ni odpravil nezdružljivosti funkcij. Izpodbijano odločbo o prekršku je Komisija poslancu državnega[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Jože Simončič

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Simončiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 31. 12. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Jože[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Janez Magyar

Komisija je zoper kršitelja Janeza Magyarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 5. 6. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Janez[…]

Odločitev o lobiranju: Ksenija Klampfer

Komisija je zoper kršitelja Ksenijo Klampfer vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve drugega odstavka 68. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po štirinajsti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 3. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Ksenija[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Vojko Jevševar

Komisija je zoper kršitelja Vojka Jevševarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Vojko[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Milan Škafar

Komisija je zoper kršitelja Milana Škafarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 11. 2020. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Milan[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Ferenc Horváth

Komisija je zoper kršitelja Ferenca Horvátha vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 28. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 21. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Ferenc[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Miran Stanovnik

Komisija je zoper kršitelja Mirana Stanovnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 30. 1. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Miran[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Bojan Čebela

Komisija je zoper kršitelja Bojana Čebelo vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 15. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Bojan[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 24. 11. 2020. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Matej[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar