Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 24. 11. 2020. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Matej Oražem

OPIS OKOLIŠČIN: Občinski svetnik je na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, glasoval o kandidatu za direktorja javnega zavoda, s katerim je bil v poslovnem stiku, s čimer se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, pri tem pa o teh okoliščinah ni takoj pisno obvestil predstojnika.

SANKCIJA: Izrečena globa 400 eur

Odločitev o nasprotju interesov: Matej Oražem
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar