Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Janez Magyar

Komisija je zoper kršitelja Janeza Magyarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 5. 6. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Janez Magyar

OPIS OKOLIŠČIN: Župan v roku, ki mu ga je določila Komisije ni odpravil nezdružljivosti funkcije župana in člana sveta samoupravne narodnostne skupnosti, ki ni združljivo z opravljanjem funkcije župana.

SANKCIJA: Izrečena globa 1000 eur

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Janez Magyar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar