Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Ferenc Horváth

Komisija je zoper kršitelja Ferenca Horvátha vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 28. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 21. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Ferenc Horváth

OPIS OKOLIŠČIN: Poslanec v roku 30 dni po potrditvi mandata poslanca, ni prenehal z opravljanjem dejavnosti zastopanja oziroma funkcije zakonitega zastopnika, ki ni združljiva s funkcijo poslanca.

SANKCIJA: Izrečena globa 1000 eur

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Ferenc Horváth
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar