Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Vojko Jevševar

Komisija je zoper kršitelja Vojka Jevševarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Vojko Jevševar

OPIS OKOLIŠČIN: Občinski svetnik je na dopisni seji občinskega sveta sodeloval in glasoval o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda, pri čemer je bil kandidat za predstavnika v svetu javnega zavoda tudi on sam, s čimer se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, pri tem pa se iz postopka obravnave in odločanja ni izločil in o okoliščinah nasprotja interesov ni pisno obvestil predstojnika.

SANKCIJA: Izrečen opomin

Odločitev o nasprotju interesov: Vojko Jevševar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar