Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o lobiranju: Ksenija Klampfer

Komisija je zoper kršitelja Ksenijo Klampfer vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve drugega odstavka 68. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po štirinajsti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 3. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Ksenija Klampfer

OPIS OKOLIŠČIN: Ministrica je priporočeno po pošti in po elektronski pošti prejela dopis interesne organizacije. V dopisu je bil kot namen naveden predlog spremembe zakona, ki ni bil javno objavljen, pri tem pa jo je zakoniti zastopnik interesne organizacije kot lobist prepričeval o spremembi vsebine zakona, tako da je bil vzpostavljen lobistični stik z namenom nejavnega vplivanja na njeno odločanje v zadevi javnega pomena, ministrica pa ni izdelala zapisa o lobiranju in v njem navedla vseh zahtevanih podatkov o lobistu ter ga v roku treh dni posredovala Komisiji.

SANKCIJA: Izrečena globa 400 eur

Odločitev o lobiranju: Ksenija Klampfer
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar