Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Milan Škafar

Komisija je zoper kršitelja Milana Škafarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 11. 2020. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Milan Škafar

OPIS OKOLIŠČIN: Občinski svetnik je na dopisni seji občinskega sveta sodeloval in glasoval o dodelitvi nagrad, pri čemer je bil kandidat za nagrado tudi on sam, s čimer se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, pri tem pa o teh okoliščinah ni takoj pisno obvestil predstojnika.

SANKCIJA: Izrečen opomin

Odločitev o nasprotju interesov: Milan Škafar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar