Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: april 2021

Zaključen postopek glede sprememb pri akreditacijah visokošolskih zavodov v PKP6

Komisija za preprečevanje korupcije je ustavila postopek, ki ga je uvedla na podlagi prijav o sumu korupcije pri podaljšanju akreditacij visokošolskih zavodov v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6). Komisija ni potrdila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo pa Vladi RS izdala priporočilo v zvezi z[…]

Ustavljen postopek glede nasprotja interesov pri glasovanju o kandidatih za evropskega komisarja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je po odločitvi Upravnega sodišča, ki je odpravilo ugotovitve Komisije o obstoju nasprotja interesov pri ravnanju nekdanje predsednice Vlade RS v postopku predlaganja kandidatov za člane Evropske komisije leta 2014, v skladu s sodbo sodišča postopek zaradi zastaranja ustavila. Upravno sodišče je s sodbo, izdano 19. 1. 2021, odpravilo Ugotovitve[…]

Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 4. 2021, ob 8.30 uri, v prostorih[…]

Usposabljanje za zaposlene na Ministrstvu za zdravje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes za uslužbence Ministrstva za zdravje izvedla usposabljanje o integriteti in preprečevanju korupcije ter drugih vsebinah s področja dela Komisije. Usposabljanja se je udeležilo okoli 20 zaposlenih na ministrstvu, ki sta jih uvodoma nagovorila minister za zdravje Janez Poklukar in predsednik Komisije dr. Robert Šumi, ki je izpostavil pomen[…]

Ugotovitve glede domnevnega lobiranja na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v predhodnem preizkusu prijave v zvezi z domnevnim lobiranjem predstavnikov družbe Huawei na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) ni ugotovila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Komisija je decembra 2020 prejela prijavo, iz katere so izhajali sumi, da so predstavniki družbe Huawei lobirali[…]

Usposabljanje za zaposlene na občinah o nasprotju interesov in omejitvah poslovanja

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje za predstavnike občin o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s poudarkom na institutih nasprotja interesov in omejitev oziroma prepovedi poslovanja. Usposabljanje je Komisija izvedla v sodelovanju z Združenjem občin Slovenije, udeležilo pa se ga je okoli[…]

Sklic 18. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 18. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 15. 4. 2021, ob 13.00 uri, v prostorih[…]

Sklic 17. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 17. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 13. 4. 2021, ob 9.00 uri, v prostorih[…]

Sklic 16. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 16. sejo (dopisno sejo) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 9. 4. 2021, z naslednjim dnevnim[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar