Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 4. 2021, ob 8.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 17. seje senata Komisije in Zapisnika 18. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 19. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar