Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek glede sprememb pri akreditacijah visokošolskih zavodov v PKP6

Komisija za preprečevanje korupcije je ustavila postopek, ki ga je uvedla na podlagi prijav o sumu korupcije pri podaljšanju akreditacij visokošolskih zavodov v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6). Komisija ni potrdila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo pa Vladi RS izdala priporočilo v zvezi z zakonodajo, ki se obravnava v okviru nujnih postopkov.

Komisija je v predhodnem preizkusu pridobila pojasnila od Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, Odbora Državnega zbora RS za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Glede na zbrane podatke Komisija v obravnavani zadevi ni potrdila obstoja kršitev iz lastne pristojnosti, saj je ministrstvo lobistični stik ustrezno prijavilo, prav tako glede na prejeta pojasnila ni mogoče nedvomno ugotoviti, da bi bile spremembe Zakona o visokem šolstvu prek PKP6 v korist zgolj določenemu visokošolskemu zavodu.

Bo pa Komisija na podlagi ugotovitev o načinu sprejemanja sprememb Zakona o visokem šolstvu v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 pripravila dodatno priporočilo Vladi Republike Slovenije. V priporočilu, ki bo podano glede zakonodaje, obravnavane v okviru nujnih postopkov zaradi izrednih zdravstvenih razmer, bo Komisija med drugim izpostavila pomen spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti glede uporabe nujnih postopkov. Pri tem je pomembno spoštovanje načela zagotavljanja transparentnosti postopkov najmanj z ustrezno vsebinsko utemeljitvijo razlogov za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku, ki mora biti navedena v gradivu Vlade.

Zaključen postopek glede sprememb pri akreditacijah visokošolskih zavodov v PKP6
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar