Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 16. seje (dopisne seje) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 16. sejo (dopisno sejo) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 9. 4. 2021, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 15. seje (dopisne seje)senata Komisije
2. Sklep o izločitvi (5. odstavek 38. člena ZIntPK)
3. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 10.00 do 11.00 ure dne 9. 4. 2021 po elektronski pošti na elektronski naslov albert.nabernik@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 9. 4. 2021 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 16. seje (dopisne seje) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar