Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje za zaposlene na Ministrstvu za zdravje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes za uslužbence Ministrstva za zdravje izvedla usposabljanje o integriteti in preprečevanju korupcije ter drugih vsebinah s področja dela Komisije.

Usposabljanja se je udeležilo okoli 20 zaposlenih na ministrstvu, ki sta jih uvodoma nagovorila minister za zdravje Janez Poklukar in predsednik Komisije dr. Robert Šumi, ki je izpostavil pomen profesionalnega dela, vodenja z zgledom in transparentnosti. V nadaljevanju je vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik slušateljem podrobno predstavila institut lobiranja ter vplivanje in nezakonite vplive, s katerimi se lahko javni uslužbenci srečujejo pri svojem delu. Ti lahko vodijo v kršitve integritete, za obravnavo katerih je pristojna Komisija. Predstavila je tudi korupcijska tveganja s področja zdravstva, ki jih je v zadnjih letih v okviru obravnavanih zadev zaznala Komisija in v zvezi s katerimi je ministrstvu že podala priporočila za njihovo obvladovanje.

Tovrstna usposabljanja in izobraževanja so del preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija redno izvaja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Usposabljanje za zaposlene na Ministrstvu za zdravje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar