Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje za zaposlene na občinah o nasprotju interesov in omejitvah poslovanja

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje za predstavnike občin o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s poudarkom na institutih nasprotja interesov in omejitev oziroma prepovedi poslovanja.

Usposabljanje je Komisija izvedla v sodelovanju z Združenjem občin Slovenije, udeležilo pa se ga je okoli 45 predstavnikov iz različnih slovenskih občin. Katja Mihelič Sušnik je slušateljem podrobno predstavila instituta nasprotja interesov, ki za uradne osebe (mednje se štejejo tudi zaposleni na občinah) opredeljuje dolžnost izogibanja nasprotju interesov, ter omejitev poslovanja, ki velja za vse organe in organizacije, ki so zavezani postopke javnega naročanja voditi v skladu z Zakonom o javnem naročanju in v katerih opravljajo funkcijo funkcionarji.

Tovrstna usposabljanja in izobraževanja so del preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija redno izvaja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Usposabljanje za zaposlene na občinah o nasprotju interesov in omejitvah poslovanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar