Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve glede domnevnega lobiranja na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v predhodnem preizkusu prijave v zvezi z domnevnim lobiranjem predstavnikov družbe Huawei na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) ni ugotovila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Komisija je decembra 2020 prejela prijavo, iz katere so izhajali sumi, da so predstavniki družbe Huawei lobirali na AKOS, pri čemer naj ti lobistični stiki ne bi bili prijavljeni v skladu z določbami ZIntPK. Ta namreč določa, da mora lobiranec o vsakem lobističnem stiku sestaviti zapis, ki ga v osmih dneh posreduje nadrejenemu in Komisiji. Ker Komisija ni prejela zapisov o lobističnih stikih med družbo Huawei in AKOS, je v okviru predhodnega preizkusa od direktorice AKOS pridobila pojasnila v zvezi z vsebino in naravo posameznih srečanj s predstavniki Huaweia.

Na podlagi izvedenega predhodnega preizkusa, v katerem je Komisija preučila navedbe iz prijave, pregledala baze podatkov in pridobila pojasnila direktorice AKOS, ni bilo mogoče zaključiti, da je pri stikih, ki jih je imela direktorica z družbo Huawei, dejansko šlo za lobistične stike, ki bi jih bilo potrebno prijaviti Komisiji. Da lahko govorimo o zakonitem lobiranju, ki je v skladu z ZIntPK, morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: (i) nejaven stik med lobirancem in lobistom oziroma predstavnikom interesne organizacije, (ii) namen vplivanja na odločanje znotraj javnega sektorja v zadevah javnega pomena in (iii) vplivanje oziroma lobiranje se izvaja v interesu, imenu ali na račun določene interesne organizacije.

Komisija poudarja, da vsak stik predstavnika javnega sektorja s predstavnikom zasebnega sektorja oziroma s predstavnikom interesne organizacije še ne predstavlja lobističnega stika, pač pa morajo biti za to, da govorimo o lobiranju, izpolnjeni vsi trije zgoraj navedeni pogoji.

Ugotovitve glede domnevnega lobiranja na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar