Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ustavljen postopek glede nasprotja interesov pri glasovanju o kandidatih za evropskega komisarja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je po odločitvi Upravnega sodišča, ki je odpravilo ugotovitve Komisije o obstoju nasprotja interesov pri ravnanju nekdanje predsednice Vlade RS v postopku predlaganja kandidatov za člane Evropske komisije leta 2014, v skladu s sodbo sodišča postopek zaradi zastaranja ustavila.

Upravno sodišče je s sodbo, izdano 19. 1. 2021, odpravilo Ugotovitve o konkretnem primeru z dne 21. 11. 2019, ki jih je Komisija sprejela po predhodnih sodbah Upravnega in Vrhovnega sodišča in v katerih je ugotovila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) o dolžnem izogibanju nasprotju interesov nekdanje predsednice Vlade RS v postopku predlaganja in glasovanja o kandidatih za evropskega komisarja. V sodbi se je Upravno sodišče izreklo, da v obravnavani zadevi ni šlo za ponovljen postopek, pač pa za nov postopek. Tega pa ni bilo več mogoče voditi, saj je prišlo do zastaranja po četrtem odstavku 39. člena takrat veljavnega ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), ki je določal, da Komisija lahko uvede postopek v roku dveh let od opravljenih uradnih dejanj.

Ker so bila uradna dejanja, v zvezi s katerimi je Komisija vodila postopek, izvedena leta 2014, je Komisija postopek, voden zoper nekdanjo predsednico Vlade RS, ustavila.

Ustavljen postopek glede nasprotja interesov pri glasovanju o kandidatih za evropskega komisarja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar