Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: januar 2021

Obvestilo interesnim organizacijam glede poročanja o lobiranju

Z dnem 17. 11. 2020 je začel veljati in se uporabljati noveliran Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK). Ta uvaja novost poročanja o dejavnostih lobiranja tudi za interesne organizacije, ki morajo Komisiji za preprečevanje korupcije poročati o dejavnosti lobiranja za neregistrirane lobiste. Skladno z določbo tretjega odstavka 63. člena ZIntPK mora interesna[…]

Komisija podala priporočila mestni občini Murska Sobota

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s poslovnim sodelovanjem mestne občine Murska Sobota s podjetjem Zgodba d. o. o. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je občini izdala priporočila za ravnanje v podobnih postopkih v prihodnje. Ker je bila javnost o postopku pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da ni potrdila kršitev določb[…]

Odziv Komisije na rezultate indeksa zaznave korupcije: Ne moremo biti zadovoljni

Ohranjanje položaja Slovenije na Indeksu zaznave korupcije, ki ga je danes objavila organizacija Transparency International, ne more biti razlog za zadovoljstvo – ne Komisije za preprečevanje korupcije ne naše države in družbe. Slovenija na Indeksu zaznave korupcije 2020 ohranja isto mesto kot lani, 35., prav tako je bila že tretje leto zapored ocenjena z enakim[…]

Sklic 4. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 28. 1. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih[…]

Obvestilo za osebe, odgovorne za javna naročila, glede prijave datuma nastopa dela in popisa premoženjskega stanja

Novela ZIntPK-C je prinesla novost tudi na področju prijave premoženjskega stanja oseb, odgovornih za javna naročila (v nadaljevanju OJN). Glede na to Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v nadaljevanju podaja pojasnila in praktična primera, kako naj OJN izpolnjujejo obrazec za prijavo premoženjskega stanja pred oziroma po uveljavitvi novele ZIntPK-C. OJN, ki so v letu 2020[…]

Omejitve poslovanja: pojasnilo zavezancem v zvezi s pisno izjavo

Zaradi velikega števila vprašanj glede izvajanja 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa obveznost podaje pisne izjave, da poslovni subjekt (ali fizična oseba) ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja naslednje pojasnilo. Komisija se je v zvezi s prejetimi[…]

Obvestilo v zvezi s tehničnimi težavami pri poročanju premoženjskega stanja

V Komisiji za preprečevanje korupcije smo v zadnjem tednu zaznali porast telefonskih klicev, ki so se nanašali na tehnične težave pri delu z obrazci za prijavo premoženjskega stanja. Ker je obrazec vmeščen na portalu e-Uprava, ki je v izključnem upravljanju Ministrstva za javno upravo, v Komisiji omenjenih težav ne moremo odpravljati.  V primeru tehničnih težave[…]

Konec januarja se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju

Konec meseca se iztečejo roki za poročanje o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, za poročanje o spremembah premoženjskega stanja drugih zavezancev ter za prijave naročnikov, ki poslujejo po predpisih javnega naročanja, v seznam zavezancev. Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila) morajo Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) sporočiti vsako spremembo v premoženjskem[…]

Sklic 3. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 1. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih[…]

Poziv Komisije v zvezi z domnevno spornimi praksami v okviru političnih pogajanj in kadrovanj

V zvezi s poročanjem medijev o domnevno spornih praksah, ki naj bi se dogajale v luči negotovih političnih razmerij, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja pojasnilo glede dolžnega in pričakovanega ravnanja uradnih oseb, med katerimi so tudi funkcionarji. Komisija funkcionarje in druge uradne osebe poziva, da ravnajo v skladu z visoko stopnjo integritete, v primeru[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar