Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestilo interesnim organizacijam glede poročanja o lobiranju

Z dnem 17. 11. 2020 je začel veljati in se uporabljati noveliran Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK). Ta uvaja novost poročanja o dejavnostih lobiranja tudi za interesne organizacije, ki morajo Komisiji za preprečevanje korupcije poročati o dejavnosti lobiranja za neregistrirane lobiste.

Skladno z določbo tretjega odstavka 63. člena ZIntPK mora interesna organizacija, za katero lobira oseba iz četrtega odstavka 58. člena ZIntPK (neregistrirani lobisti), Komisiji pisno, prek elektronskega obrazca, poročati o lobiranju, in sicer najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.

Neregistriranemu lobistu se ni potrebno vpisati v register pri Komisiji, da bi lahko izvajal dejanja lobiranja, vendar ima pri tem absolutno omejitev, tj. da lahko lobira samo za interesno organizacijo, v kateri je:

  • zaposlen oziroma v delovnem razmerju,
  • njen zakoniti zastopnik ali
  • njen izvoljeni predstavnik.

Komisija priporoča, da interesne organizacije uporabijo možnost sprotnega poročanja, saj se je s tem mogoče izogniti situaciji, da bi poročanje o posameznem lobističnem stiku izostalo.

Interesna organizacija pa Komisiji ni dolžna poročati o dejavnosti lobiranja, ki jo je zanjo izvajal registrirani lobist, saj bo o tej Komisiji poročal registrirani lobist v svojem poročilu o delu.

Skladno z določbo četrtega odstavka 63. člena ZIntPK neprofitna interesna organizacija zasebnega sektorja, ki nima zaposlenih (npr. neprofitno športno društvo brez zaposlenih), Komisiji o lobiranju ne poroča. Upošteva se merilo zaposlitve na letni ravni.

Interesne organizacije so pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združevanja fizičnih ali pravnih oseb, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja (13. točka 4. člena ZIntPK). Med interesne organizacije je tako mogoče šteti vse formalno organizirane oblike združevanja, kot npr. podjetja (tudi s.p.), zbornice, društva, sindikati, prostovoljske organizacije, zavodi, nevladne organizacije ipd.

Obrazec ‘Poročilo o delu interesne organizacije‘ je dostopen na spletni strani: https://registri.kpk-rs.si/registri/lobisticni_stiki/.

Interesne organizacije lahko zaradi tehničnih razlogov pri pripravi obrazca na strani Komisije,  poročilo v letošnjem letu oddate do dne 1. 3. 2021.

V primeru vprašanj nas lahko pokličete tudi po telefonu na št. 01 400 57 10.

Obvestilo interesnim organizacijam glede poročanja o lobiranju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar