Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Konec januarja se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju

Konec meseca se iztečejo roki za poročanje o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, za poročanje o spremembah premoženjskega stanja drugih zavezancev ter za prijave naročnikov, ki poslujejo po predpisih javnega naročanja, v seznam zavezancev.

Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila) morajo Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) sporočiti vsako spremembo v premoženjskem stanju najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe, v skladu z določilom 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo, 158/20).

V primeru, da do sprememb v premoženjskem stanju v obsegu, kot ga določa ZIntPK (več informacij najdete tukaj), ni prišlo, zavezanec ne odda obrazca.

Osebe, odgovorne za javna naročila, spremembe sporočajo enkrat letno

Drugačna ureditev velja za osebe, odgovorne za javna naročila. Te premoženjsko stanje prijavijo v celoti na elektronskem obrazcu enkrat letno do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer ob pogoju, da so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja po določilih ZJN-3, v vrednostih, kot jih določa ZIntPK (dostopne tukaj). Pri tem morajo vsebinsko poročati o stanju premoženja, kot so ga imele 31. 12. preteklega leta, obenem pa ne sporočajo sprememb premoženjskega stanja.

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja si morajo za oddajo obrazca na portalu eUprava pravočasno zagotoviti kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Naročniki morajo sporočiti seznam zavezancev

Novost v noveli ZIntPK je, da naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje, Komisiji posredujejo seznam zavezancev do 31. januarja za preteklo leto, in ne več do 31. decembra. Način poročanja ostaja nespremenjen. Pri tem naročnike obveščamo, da oseb, odgovornih za javna naročila, nikoli ne odjavijo s seznama, temveč jih zgolj prijavo za preteklo leto.

Odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana s premoženjskim stanjem, najdete na tej povezavi.

Konec januarja se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar