Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Omejitve poslovanja: pojasnilo zavezancem v zvezi s pisno izjavo

Zaradi velikega števila vprašanj glede izvajanja 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa obveznost podaje pisne izjave, da poslovni subjekt (ali fizična oseba) ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja naslednje pojasnilo.

Komisija se je v zvezi s prejetimi vprašanji obrnila na pripravljavca zakona, Ministrstvo za pravosodje. V skladu z njihovim odgovorom, ki ga objavljamo v nadaljevanju, pojasnjujemo, da je pisno izjavo treba pridobiti v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja oziroma pred sklenitvijo pogodbe. Pisne izjave ni treba zahtevati oziroma podati v primerih poslovanja z naročilnico, službeno (kreditno) kartico, gotovino ali poslovanja preko spleta, če ni bil izveden postopek javnega naročila skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ali če ni bila sklenjena pisna pogodba, ki jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Komisija svetuje, da v primeru izvedbe postopka javnega naročila, ki se bo zaključilo s pogodbo, naročnik zahtevo po pisni izjavi vključi v razpisno dokumentacijo javnega naročila, v primeru sklenitve pisne pogodbe brez izvedbe javnega naročila pa naročnik – v kolikor bo pridobival ponudbe večih potencialnih ponudnikov – zahtevo po pisni izjavi priloži povpraševanju.

ZIntPK-35-odgovor

Omejitve poslovanja: pojasnilo zavezancem v zvezi s pisno izjavo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar