Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 4. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 28. 1. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 3. seje senata Komisije
2. Seznanitev senata o opravljanju dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
3. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
4. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 4. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar