Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestilo za osebe, odgovorne za javna naročila, glede prijave datuma nastopa dela in popisa premoženjskega stanja

Novela ZIntPK-C je prinesla novost tudi na področju prijave premoženjskega stanja oseb, odgovornih za javna naročila (v nadaljevanju OJN). Glede na to Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v nadaljevanju podaja pojasnila in praktična primera, kako naj OJN izpolnjujejo obrazec za prijavo premoženjskega stanja pred oziroma po uveljavitvi novele ZIntPK-C.

OJN, ki so v letu 2020 prvič sodelovali v postopkih javnega naročanja pred uveljavitvijo ZIntPK-C, torej do 17.11.2020, sporočijo podatke o premoženjskem stanju tako, da kot datum nastopa dela kot oseba, odgovorna za javna naročila, navedejo datum sklepa, s katerim so bile v preteklem letu prvič imenovane v nek postopek javnega naročanja in na ta isti datum popišejo tudi premoženjsko stanje.

Primer: OJN v letu 2020 sodeluje v postopku javnega naročanja. Naročnik ga je s sklepom imenoval v strokovno komisijo 5. 6. 2020 (torej pred 17.11.2020), zato ga je naročnik prijavil Komisiji kot zavezanca od tega datuma dalje. Navedeno pomeni, da mora OJN kot datum nastopa funkcije oz. dela označiti 5. 6. 2020. V tem primeru OJN v obrazec isti datum vpiše tudi za stanje, na katerega se nanaša poročilo o premoženjskem stanju. Datum dneva, ko zavezanec izpolnjuje obrazec, se kreira samodejno. Za prijavo premoženjskega stanja OJN se v tem primeru upoštevajo mejne vrednosti, kot so veljale med 1 .1 .2020 in 16. 11. 2020 (več informacij o mejnih vrednostih lahko najdete tukaj).

Zaradi zakonskih sprememb in posledičnih tehničnih omejitev obstoječega obrazca za poročanje o premoženjskem stanju (do posodobitve obrazca) OJN, ki so v 2020 prvič sodelovale v postopkih javnega naročanja v obdobju po uveljavitvi ZIntPK-C, torej od vključno 17.11.2020 dalje, sporočijo podatke o premoženjskem stanju tako, da kot datum nastopa dela kot oseba, odgovorna za javna naročila, navedejo datum 31. 12. 2020 in v obrazcu na isti datum popišejo tudi svoje premoženjsko stanje.

Primer: OJN v letu 2020 sodeluje v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik ga je s sklepom prvič imenoval v strokovno komisijo 10. 12. 2020 (torej po 17.11.2020), zato ga je naročnik prijavil Komisiji kot zavezanca. OJN mora (do posodobitve obrazcev) prijaviti kot datum nastopa funkcije oz. dela 31. 12. 2020. Isti datum vpiše tudi za stanje, na katerega se nanaša poročilo o premoženjskem stanju. Datum dneva, ko zavezanec izpolnjuje obrazec, se kreira samodejno. Glede na to, da v skladu z novelo ZIntPK OJN izpolni obrazec pod pogojem, da je ocenjena vrednost posameznega javnega naročila, pri katerem je sodeloval, enaka ali višja od 100.000 eurov brez DDV, OJN (do posodobitve obrazcev) v 3. točki obrazca kot vrsto naročila izbere “drugi postopki oddaje JN”.

Obvestilo za osebe, odgovorne za javna naročila, glede prijave datuma nastopa dela in popisa premoženjskega stanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar