Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Year: 2006

Načelno mnenje številka 54

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, ki deluje na območju občine, v smislu 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZLS) in v povezavi z 31. členom ZPKor.

Pojasnilo številka 105

Funkcija poklicnega ali nepoklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana organa upravljanja javnega zavoda ali nadzornega organa javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina. Nezdružljivost ne obstaja v primeru, ko je poklicni župan v svet javnega zavoda ali v nadzorni svet javnega podjetja imenovan kot predstavnik občine.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar