Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: september 2005

Načelno mnenje številka 28

Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja samostojnih podjetnikov – nosilcev dejavnosti, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02).

Pojasnilo številka 80

Omejitve poslovanja prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, se v smislu 28. člena nanašajo na naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih. Seznam poslovnih subjektov iz 28. člena ZPKor, objavljen v Uradnem listu in na spletnih straneh Komisije za[…]

Pojasnilo številka 79

Gospodarska družba Perenič svetovanje d.o.o., Ljubljana ne šteje več med poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, zaradi česar lahko pridobiva državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor.

Pojasnilo številka 77

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, ne velja v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o[…]

Pojasnilo številka 76

Občinski svetnik, ki je nepoklicni funkcionar, lahko opravlja poklicno dejavnost, namenjeno pridobivanju dohodka, kot samostojni podjetnik. Občinski svetnik, ki kot samostojni podjetnik nastopa v vlogi pooblaščenca investitorjev, ne sme brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati z občino prek javnih naročil. Delovanje občinskega svetnika, ki je tudi predsednik občinskega Odbora za[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar