Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 79

Gospodarska družba Perenič svetovanje d.o.o., Ljubljana ne šteje več med poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, zaradi česar lahko pridobiva državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na pobudo gospodarske družbe Perenič svetovanje d.o.o., Ljubljana v zadevi dodelitve državne pomoči na seji dne 13.9.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 79

  • Gospodarska družba Perenič svetovanje d.o.o., Ljubljana ne šteje več med poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, zaradi česar lahko pridobiva državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor.

Obrazložitev

Gospodarska družba Perenič svetovanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo ali družba lahko pridobi del sredstev državne subvencije od Gospodarskega interesnega združenja Grozd (GIZ VTG), ki ga je le-to pridobilo v letu 2004 od Ministrstva za gospodarstvo. V vlogi navaja, da je družba, katere sedanji direktor in ustanovitelj Gorazd Perenič je opravljal funkcijo državnega sekretarja od decembra 2004 do julija 2005, poslovno povezana v GIZ VTG, le-to pa namerava del sredstev, ki jih je pridobilo od Ministrstva za gospodarstvo v letu 2004 za razvoj, dodeliti družbi Perenič svetovanje d.o.o..

ZPKor v 1. odstavku 30. člena določa, da poslovni subjekti iz 28. člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. Poslovni subjekti, ki niso upravičeni do državnih pomoči, so po 1. odstavku 28. člena tisti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Omejitev poslovanja po 28. členu ZPKor v smislu 29.člena ZPKor velja dokler funkcionar prejema nadomestilo plače.

Na podlagi obvestila Ministrstva za javno upravo o prenehanju funkcije Gorazda Pereniča, je Komisija ugotovila, da je za poslovni subjekt Perenič svetovanje d.o.o., Ljubljana, dne 21.julija 2005 prenehala veljati omejitev poslovanja v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor. Glede na to, da poslovni subjekt Perenič svetovanje d.o.o. ne šteje več med poslovne subjekte iz 28. člena ZPKor, je v smislu 30. člena ZPKor upravičen do državne pomoči.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 79
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar