Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: april 2005

Pojasnilo številka 27

Gospodarska družba Inženiring Biro d.o.o., Maribor, v kateri ima član občinskega sveta poslovni delež, ki je manjši od 20%, lahko posluje prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor, četudi je omenjeni član občinskega sveta direktor te družbe.

Pojasnilo številka 26

Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom je podana v primeru, da je župan ali njegov družinski član v gospodarski družbi imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu družbe v višini[…]

Pojasnilo številka 25

Javno komunalno podjetje Žalec kot naročnik po predpisih o javnih naročilih brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije preko javnih naročil ne sme poslovati z gospodarsko družbo Decen,d.o.o., če je župan imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu te družbe v višini več kot 20%. Izjema so[…]

Načelno mnenje številka 16

Sprejemanje vabil, na podlagi katerih dejanski ali potencialni poslovni partnerji naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, le-tem poravnavajo stroške udeležbe na predstavitvah izdelkov, opreme ali blaga, ki je ali lahko postane predmet javnega naročila, predstavlja koruptivno ravnanje v smislu 3.alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Pojasnilo številka 24

Občina in drugi naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnim subjektom, katerega 100% lastnik je občinski svetnik, razen v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o[…]

Načelno mnenje številka 15

Ravnanje zdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih, ko opravljajo poleg svojih službenih obveznosti v službenih prostorih s službenimi sredstvi in v službenem času še raziskave tako: da jih opravljajo za potrebe proizvajalca ali trgovca medicinske opreme oz. zdravil in sprejmejo na tej osnovi za svoje delo osebno plačilo, nagrado ali kakršnokoli drugo neposredno ali posredno ugodnost,[…]

Načelno mnenje številka 14

Direktorica galerije, ki je kot funkcionarka sprejela umetniško sliko v vrednosti več sto tisoč tolarjev v svojo last in posest od umetnika, ki je razstavljal svoja dela v galeriji in za katerega je napisala tudi kritiko, je darilo sprejela v zvezi s svojim delom. S sprejemom darila je kršila 24. člen Zakona o preprečevanju korupcije,[…]

Pojasnilo številka 23

Izjava poslovnega subjekta – ponudnika v postopku javnega naročanja, iz katere je razvidno, da v tem poslovnem subjektu funkcionar oziroma njegov družinski član ni udeležen kot posredni ali neposredni imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic v višini več kot 20%, je dopustna, ker se z njo lahko prepreči kršitev 1.odstavka 28.člena ZPKor o omejitvi[…]

Pojasnilo številka 22

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije se na podlagi 2. odstavka 3. člena uporabljajo za direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, za zavod pa velja obveznost predložitve seznama oseb s podatki o nastopu in prenehanju funkcije v smislu 33. in 50. člena ZPKor.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar