Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 25

Javno komunalno podjetje Žalec kot naročnik po predpisih o javnih naročilih brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije preko javnih naročil ne sme poslovati z gospodarsko družbo Decen,d.o.o., če je župan imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu te družbe v višini več kot 20%. Izjema so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje. V primeru, da je župan le direktor gospodarske družbe in v tej družbi nima poslovnega deleža v vrednosti več kot 20%, ni podana omejitev poslovanja po 1.odstavku 28. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila župana občine Prebold, na seji dne 26.4.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 25

  • Javno komunalno podjetje Žalec kot naročnik po predpisih o javnih naročilih brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije preko javnih naročil ne sme poslovati z gospodarsko družbo Decen,d.o.o., če je župan imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu te družbe v višini več kot 20%. Izjema so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, kar predstavlja 833.000 tolarjev za blago in storitve ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.
  • V primeru, da je župan le direktor gospodarske družbe in v tej družbi nima poslovnega deleža v vrednosti več kot 20%, ni podana omejitev poslovanja po 1.odstavku 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Župan občine Prebold g. Vinko Debelak je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za pojasnilo v zvezi z omejitvijo poslovanja. V prošnji navaja, da je kot nepoklicni župan tudi direktor in edini zaposleni v podjetju Decen, d.o.o., ki se ukvarja z gradbenim projektiranjem in nadzorom. To podjetje se je prijavilo na razpis Javnega komunalnega podjetja Žalec, katerega ustanoviteljev je šest občin. Zanima ga, ali podjetje Decen, d.o.o., lahko poslovno sodeluje z Javnim komunalnim podjetjem Žalec.

Po 1.odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%, prek javnih naročil, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Po 2.a členu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.39/00, 102/00, 2/04, ZJN-1) štejejo med naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih poleg organov Republike Slovenije in samoupravne lokalne skupnosti, javnih skladov, javnih agencij, javnih zavodov, tudi javna podjetja, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava.

Navedene zakonske določbe se nanašajo na vsa javna podjetja kot naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne glede na ustanovitelja in teritorij, na katerem delujejo.

Glede na to, da Javno komunalno podjetje Žalec šteje po ZJN-1 med naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, le-to ne sme prek javnih naročil poslovati z gospodarsko družbo Decen, d.o.o., če je župan kot funkcionar ali njegov družinski član v tej družbi več kot 20% imetnik poslovnega deleža, razen z dovoljenjem Komisije v smislu 5.odstavka 28.člena ZPKor.

V primeru, da je župan le direktor gospodarske družbe in v njej nima poslovnega deleža ali je ta delež manjši od 20%, ni podana omejitev poslovanja po 1.odstavku 28.člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 25
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar