Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pravnomočno zaključen prekrškovni postopek zoper Simono Kustec

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila prekrškovni postopek zoper nekdanjo ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec, ki ga je vodila zaradi odločanja o izplačilih denarnega nadomestila za neizkoriščen del dopusta v vlogi ministrice. Ugotovila je, da je Simona Kustec kršila prvi odstavek 38. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki ureja način izogibanja nasprotju interesov, zato ji je izrekla globo v višini 400 evrov. 

Komisija je ugotovila, da je nekdanja ministrica storila prekršek s tem, ko se na dopisni seji Komisije Vlade Republike Slovenije za administrative zadeve in imenovanja (KAZI) ni izločila iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ki se je nanašala nanjo samo. Prav tako o tem, da se odloča o njeni vlogi, ni pisno obvestila svojega nadrejenega oziroma predstojnika, tj. predsedujočega KAZI.

Komisija je že konec leta 2023 javnost obvestila, da je Vladi RS izdala priporočila glede bolj transparentnega sprejemanja odločitev in da je zaključila tri od devetih prekrškovnih postopkov zoper nekdanje ministre. S pravnomočnostjo prekrškovnega postopka zoper Simono Kustec je tako zaključen četrti postopek. Ostalih pet postopkov še ni pravnomočno zaključenih: v štirih zadevah je bila vložena zahteva za sodno varstvo, o kateri bo odločalo sodišče, medtem ko en postopek na Komisiji še ni zaključen.

Pravnomočno zaključen prekrškovni postopek zoper Simono Kustec
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar