Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv Komisije na poskuse diskreditacij članov senata

V zadnjem času na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) opažamo vse več poskusov diskreditacij našega dela. Kljub naši transparentnosti in doslednosti se soočamo z obtožbami glede nedavnih dogodkov, kot sta zamuda pri poročanju o premoženjskem stanju namestnika predsednika Komisije Davida Lapornika ter lapsus predsednika Komisije dr. Roberta Šumija pri pojasnjevanju časovnega okvira o seznanitvi z gradivom za sejo glede izločitve svojega namestnika Simona Savskega iz zadeve. Ocenjujemo, da se tako na vse možne načine iščejo razlogi za onesposobitev dela senata Komisije, in poudarjamo, da bomo kljub tovrstnim pritiskom svoje delo še naprej opravljali profesionalno, zakonito in strokovno.

O prepozni prijavi premoženjskega stanja namestnika predsednika Komisije Davida Lapornika je nedvoumna odločitev Mandatno-volilne komisije Državnega zbora, ki je v skladu z zakonom edina pristojna za nadzor nad poročanjem o premoženjskem stanju funkcionarjev Komisije, torej tudi namestnika Lapornika. Ta je MVK o zamudi pri poročanju o premoženjskem stanju transparentno opozoril v obrazcu. MVK pa je to obravnavala na svoji seji 13. 4. 2023 in na to ni imela pripomb.

Vsekakor gre za nepravilnost oziroma kršitev zakona, česar se v prvi vrsti zaveda namestnik predsednika Komisije David Lapornik sam; a ta kršitev je – tako kot pri drugih funkcionarjih, za katere smo ugotovili istovrstno kršitev – manjšega pomena v primerjavi z drugimi, denimo kršitvami integritete. Glede na to, da je bil namestnik David Lapornik transparenten o svoji zamudi, in ob upoštevanju odločitve Mandatno-volilne komisije ne vidimo utemeljenih razlogov za zahteve za njegov odstop, pač pa to ocenjujemo kot še en poskus, da se blokira delo senata. Temu pritrjuje tudi to, da se napaka Lapornika v medijih izpostavlja skoraj leto dni po tem, ko jo je transparentno poročal Mandatno-volilni komisiji DZ in ko smo njegovo poročanje objavili tudi na spletni strani Komisije. Ob tem poudarjamo, da se na Komisiji zavedamo, da nihče ni brez napak, in verjamemo, da je del vodenja z zgledom tudi to, da svoje napake priznamo ter v zvezi z njimi prevzamemo odgovornost in glede na situacijo ustrezno ukrepamo, kar je namestnik Lapornik v konkretnem primeru tudi storil.

Prav tako za ustvarjen dvom v javnosti prevzema odgovornost tudi predsednik Komisije dr. Robert Šumi, ko v televizijskem intervjuju ni jasno razmejil, da je sestanek o seznanitvi z vsebino potekal pred sejo, ki je bila dopisna. »Dopisna seja poteka tako, da vsak odloča v svoji pisarni ali na daljavo, pisno po računalniku. Ta sestanek je potekal pred sejo v moji pisarni, tako da sem potem samo še odločal za svojo pisalno mizo, zato sem ga nenamerno štel kot del dejanske seje. Medtem ko vsebina drži, kot sem jo navedel. Poudarjam pa, da je bilo odločanje o izločitvi namestnika Savskega ločena zadeva od tiste, iz katere sem izločen. Odločal pa sem tudi in predvsem zato, ker menimo, da je v javnem interesu, da se ta postopek čim prej nadaljuje in tudi zaključi,« je ob tem pojasnil dr. Robert Šumi. 

Namesto podpore za učinkovito delovanje Komisije se torej soočamo z vedno več različnimi poskusi za oteževanje našega dela. Tega smo navajeni; podobne napade doživljamo praktično že ves čas svojega obstoja. A to razumemo kot dodatno spodbudo, da z delom nadaljujemo, in potrditev, da so naše odločitve pomembne in tehtne.

Odziv Komisije na poskuse diskreditacij članov senata
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar