Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sporočila za javnost

Komisija bo izvedla sistemsko analizo v UKC Ljubljana in UKC Maribor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti oziroma izvajanju storitev za samoplačnika takratnega predstojnika Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana) Romana Bošnjaka. Ker Komisija kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila in ker so postopke v zvezi z[…]

Za 18 registriranih lobistov težji pogoji lobiranja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je konec lanskega leta 18 registriranim lobistom zaradi neporočanja o svojem delu izrekla upravne sankcije – opomine oziroma prepovedi lobiranja za določen čas. Velik odstotek kršiteljev (21 %) kaže tudi potrebo po novelaciji Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v delu, ki ureja področje lobiranja. Veljavna zakonodaja ne omogoča[…]

Načelno mnenje v zvezi s sklepanjem pogodb, pri katerih obstajajo elementi delovnega razmerja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je sprejela načelno mnenje, da ravnanje uradnih oseb, ki v organih, kjer so zaposleni ali opravljajo funkcijo, sklepajo in podpisujejo civilnopravne pogodbe, pri katerih obstajajo elementi delovnega razmerja, pri tem pa omogočijo nedovoljeno korist bodisi sebi ali drugim osebam, s katerimi so na kakršen koli način povezani, predstavlja sum korupcije,[…]

Komisija sume kršitev pri oddajanju vile na Bledu odstopila v obravnavo drugim pristojnim organom

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede oddajanja vile na Bledu v lasti poslanca Branka Grimsa. Zaradi zaznanih sumov kršitev predpisov iz pristojnosti drugih državnih organov je primer odstopila Državnemu zboru RS (DZ), Finančni upravi RS (FURS) in Geodetski upravi RS (GURS), sama pa zadevo zaključila, saj kršitev iz lastnih pristojnosti glede na[…]

Komisija zaradi izplačil neizrabljenih dopustov ministrov Vladi RS izdala priporočila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v postopku zaradi suma nasprotja interesov pri odločanju o izplačilih denarnih nadomestil za neizkoriščen del letnega dopusta posameznim ministrom zaradi zaznanih korupcijskih tveganj na Vlado RS naslovila več priporočil, kako naj zagotovi, da bo sprejemanje odločitev bolj transparentno. Trenutna praksa sprejemanja odločitev namreč ne dosega standarda transparentnosti, ki se[…]

Zaključen postopek glede sklepanja svetovalnih pogodb Ministrstva za zdravje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek obravnave v zvezi z sklepanjem svetovalnih pogodb na Ministrstvu za zdravje. Zaradi zaznanih sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov je Komisija zadevo odstopila v obravnavo policiji, Inšpektoratu za delo in Finančni upravi RS (FURS), sama pa je postopek ustavila. Komisija je v marcu in aprilu 2023 prejela[…]

Komisija zaključila postopek glede javnega razpisa za sofinanciranje v turizmu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z razdeljevanjem denarja iz Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (javni razpis) Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) tudi gospodarski družbi, ki je v lasti župana Mestne občine Maribor. Pri tem kršitev iz svojih pristojnosti ni[…]

Prizadevanja Komisije za krepitev integritete v družbi odmevajo tudi po svetu

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v Atlanti, ZDA, z govorom na splošni razpravi 10. zasedanja Konference držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov proti korupciji (CoSP UNCAC) ponovno poudaril pomen uspešnega preprečevanja korupcije za krepitev pravne države, miru in varnosti. Pri tem je še posebej izpostavil vlogo otrok in mladih, ki[…]

Integriteta je ključ do preprečevanja korupcije, zato potrebuje svoje ambasadorje

»Uspešno preprečevanje korupcije krepi pravno državo in mir, povečuje varnost in spodbuja razvoj družbe. Prinaša dobrobit za vse in zato mora biti v interesu vseh nas. Le tako, z upoštevanjem teh vodil in z medsebojnim sodelovanjem, tlakujemo pot do družbe, v kakršni, verjamem, si vsi želimo živeti: kjer bo integriteta postala standard tudi v praksi,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar