Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Še do petka čas za poročanje o prijavah po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) opozarja, da se ta petek, 1. 3. 2024, izteče rok, do katerega morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo in organi za zunanjo prijavo v skladu z določbami Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) Komisiji oddati poročilo o notranjih oziroma zunanjih prijavah za leto 2023. Poročanje je obvezno tudi, če ni bilo prejetih prijav.

Obveznost poročanja o prejetih prijavah za preteklo leto določa februarja 2023 uveljavljeni ZZPri, zato zavezanci letos poročajo prvič. Zavezanci, teh je okoli 3000, so subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi, izjemoma (kot to določa zakon) pa tudi z manj zaposlenimi.

Za poročanje sta na voljo dva obrazca:

Sankcije za neporočanje

Vse zavezance, ki tega še niso storili, zato Komisija ponovno poziva, da z elektronsko oddajo obrazcev poskrbijo za poročanje podatkov v zakonskem roku – to je do tega petka. Kršitev dolžnosti poročanja je namreč v zakonu opredeljena kot prekršek, za katerega so predpisane globe od 300 do 6.000 evrov:

  • od 3.000 do 6.000 evrov za srednje ali velike gospodarske družbe;
  • od 2.000 do 4.000 evrov za druge pravne osebe;
  • od 1.000 do 2.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika;
  • od 300 do 2.000 evrov za odgovorno osebo državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti, druge pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Zavezanci morajo poročati o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijav ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov, navesti pa morajo tudi podatek o zaupniku. Opozarjamo, da morajo zavezanci poročilo oziroma obrazec oddati tudi v primeru, če v letu 2023 niso prejeli prijav po ZZPri (v tem primeru v posamezne rubrike vnesejo 0), prav tako morajo poročati tudi tisti, ki so morali v skladu z ZZPri notranjo prijavno pot vzpostaviti šele do 17. 12. 2023.

V primeru vprašanj pri izpolnjevanju smo na Komisiji dosegljivi po telefonu 01/400-5710. Več informacij, vključno z odgovori na pogosta vprašanja, pa je zbranih na naslednji povezavi: https://arhiv.kpk-rs.si/delo-komisije/zascita-prijaviteljev/

Še do petka čas za poročanje o prijavah po Zakonu o zaščiti prijaviteljev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar