Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaradi interesov postopka pred tožilstvom in policijo je morala Komisija preiskavo zoper predsednika vlade začasno prekiniti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zaradi interesa javnosti obvešča, da je morala postopek preiskave, ki jo vodi zoper predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba, zaradi interesov predkazenskega postopka začasno prekiniti, saj obravnavani osebi v tem trenutku v okviru lastnega postopka ne more zagotoviti celovitega vpogleda v spis in s tem vseh procesnih pravic (npr. vpogled v spis, pravica izjave o vseh očitkih). Komisija bo s postopkom nadaljevala takoj, ko bo mogoče, v tem času pa z namenom čim hitrejšega zaključka postopka po prenehanju razlogov za začasno prekinitev izvaja nujna procesna dejanja.

Komisija je v novembru 2023 javnost obvestila, da je zoper predsednika vlade uvedla preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na Ministrstvu za notranje zadeve. Kot je že takrat pojasnila Komisija, ima obravnavana oseba v postopku preiskave zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, predvsem določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in Zakona o upravnem postopku (ZUP). V skladu s tem ima obravnavana oseba pravico do vpogleda v spis, ki ga je po pooblaščencu –  odvetniku tudi zahtevala.

Vpogled v spis opredeljuje 15.c člen ZIntPK, po katerem se pravica do vpogleda omeji ali odreče, če Komisija na podlagi mnenja pristojnega organa oceni, da bi to lahko ogrozilo interese predkazenskega, kazenskega ali drugega sodnega ali nadzornega postopka. Zato je Komisija za mnenje zaprosila Specializirano državno tožilstvo, ki je sporočilo, da bi razkritje določene dokumentacije iz spisa obravnavani osebi škodovalo interesom predkazenskega postopka.

Na podlagi pridobljenega mnenja in vnovičnega celovitega pregleda dokumentacije, na kateri temelji uvedba preiskave, je Komisija sprejela sklep o začasni prekinitvi postopka. Z omejitvijo vpogleda v celoten spis je namreč onemogočeno zagotavljanje vseh procesnih pravic obravnavani osebi, kar pa je bistvenega pomena za zagotavljanje zakonitosti postopka pred Komisijo. Da je zagotavljanje pravic obravnavanim osebam v postopku pred Komisijo pomembno, so v preteklosti potrdila tudi sodišča (primer: Zaključno poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank iz leta 2013). Sklep o začasni prekinitvi je bil vročen tudi obravnavani osebi, ki zoper njega v zakonskem roku ni vložila upravnega spora.

Postopki pred policijo in tožilstvom imajo prednost

Komisija se zaveda, da so pričakovanja javnosti in politike do njenega dela visoka. A čeprav je Komisija neodvisen organ, mora pri vodenju svojih postopkov upoštevati interese postopkov, ki tečejo pred policijo in tožilstvom, saj se v njih preverjajo sumi kaznivih dejanj, za preiskovanje katerih pa Komisija ni pristojna. Zato imajo ti postopki prednost pred postopki Komisije.

Hkrati se Komisija zaveda, kako pomembna je ažurnost reševanja v javnosti odmevnih primerov, sploh če se ti nanašajo na sume kršitev najvišjih predstavnikov oblasti. Zato Komisija v konkretnem primeru kljub začasni prekinitvi postopka opravlja nujna procesna dejanja, s katerimi zagotavlja, da se bo postopek nadaljeval takoj, ko prenehajo razlogi za njegovo začasno prekinitev. Obravnavani osebi je sicer že v obvestilu o uvedbi preiskave, preden je bil postopek začasno prekinjen, predlagala več datumov za razgovor pred Komisijo. Z namenom čimprejšnjega nadaljevanja postopka pa je v prejšnjem tednu obravnavani osebi posredovala dopis z navedbo več možnih terminov izvedbe razgovora v prihodnjih mesecih, tako da se bo postopek lahko nemudoma nadaljeval, ko bodo potekli razlogi za njegovo prekinitev. Obravnavano osebo je zaprosila tudi, da ob navedbi možnih terminov predlaga tudi osebe (priče), katerih zaslišanje predlaga.

Glede na raznovrstne špekulacije, ki so se v zvezi s tem postopkom v preteklih tednih pojavljale v javnosti, Komisija vnaprej absolutno zavrača namigovanja, da bi sama zavlačevala ali bila neaktivna v konkretnem postopku, prav tako niti v tem niti drugih postopkih na datum njene odločitve nikakor ne vplivajo volitve ali kakršnikoli drugi notranje-politični dejavniki. Komisija bo ne glede na vse zunanje okoliščine tudi v tem postopku svoje delo še naprej, tako kot do zdaj, opravila profesionalno.

Zaradi interesov postopka pred tožilstvom in policijo je morala Komisija preiskavo zoper predsednika vlade začasno prekiniti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar