Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: december 2020

Obvestilo Komisije v zvezi z dodatno dejavnostjo predsednika Računskega sodišča

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) na podlagi medijskih objav in novinarskih vprašanj, ki jih je prejela v preteklih dneh, podaja pojasnilo v zvezi z mnenjem o nezdružljivosti funkcij in nasprotju interesov pri opravljanju dodatne dejavnosti pri Mednarodni nogometni zvezi (FIFA), ki naj bi ga Komisija pred leti izdala predsedniku Računskega sodišča. Komisija v svojem dokumentarnem[…]

Poročilo o delu na področju lobiranja

Senat Komisije za preprečevnje korupcije (Komisija) je na seji, dne 18. decembra 2020, sprejel Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2019, v katerem so statistično obdelani in predstavljeni podatki o lobističnih stikih za preteklo leto, podana je ocena stanja na področju lobiranja, predstavljeni pa so tudi načrti in aktivnosti Komisije v prihodnosti. Lobiranci[…]

Sklic 6. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 28. 12. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Potrditev Zapisnika 33. seje senata[…]

Sklic 5. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 5. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 21. 12. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Predlog Akta o notranji organizaciji[…]

Usposabljanje za Združenje občin Slovenije

Vodja Službe za nadzor in preiskave na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje zaposlenih v občinah, ki je potekalo v soorganizaciji Združenja občin Slovenije. V okviru usposabljanja, na katerem je sodelovalo okoli 30 udeležencev, je Katja Mihelič Sušnih predstavila določbe in obveznosti v skladu z Zakonom o integriteti in[…]

Komisija ustavila postopek zoper lobista v zadevi Izolski otok

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila ponovni postopek v zvezi z lobiranjem lobista v zadevi Izolski otok. Postopek je bil uveden leta 2016, v skladu s sodbo Upravnega sodišča iz oktobra 2020 pa je Komisija zadevo ponovno obravnavala. Ker je bila javnost z obravnavo zadeve pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da je postopek[…]

Usposabljanji za vodje v javni upravi in zaposlene v pravosodju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) nadaljuje z izvajanjem preventivnih aktivnosti in usposabljanj. Danes sta usposabljanji izvajala predsednik Komisije dr. Robert Šumi in pomočnica vodje Službe za integriteto in preventivo mag. Sonja Jelen. Na neformalnem srečanju v okviru Kriminalistične srede v organizaciji Fakultete za varnostne vede pa je sodeloval namestnik predsednika Komisije Simon Savski. Predsednik Komisije[…]

Sklic 33. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 33. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 12. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski[…]

Nabave zaščitne opreme: uvedenih 21 preiskav zoper osem uradnih oseb

Na podlagi interesa javnosti Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da je po izvedenem tematskem nadzoru nabav zaščitne opreme uvedla 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe. V preiskavah, ki bodo zaznane sume kršitev potrdile ali ovrgle, Komisija obravnava osem uradnih oseb. Komisija je v okviru tematskega nadzora v Zavodu RS za blagovne rezerve in[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar