Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestilo Komisije v zvezi z dodatno dejavnostjo predsednika Računskega sodišča

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) na podlagi medijskih objav in novinarskih vprašanj, ki jih je prejela v preteklih dneh, podaja pojasnilo v zvezi z mnenjem o nezdružljivosti funkcij in nasprotju interesov pri opravljanju dodatne dejavnosti pri Mednarodni nogometni zvezi (FIFA), ki naj bi ga Komisija pred leti izdala predsedniku Računskega sodišča.

Komisija v svojem dokumentarnem gradivu omenjenega mnenja ni našla, zato vsebine ne more komentirati. Po razpoložljivih informacijah je šlo pri podaji mnenja o opravljanju dodatne dejavnosti pri Mednarodni nogometni zvezi za neposredno komunikacijo med predstojnikoma obeh organov, kar lahko potrdi nekdanji predsednik Komisije Boris Štefanec.

V zvezi z opravljanjem dodatne dejavnosti predsednika Računskega sodišča je Komisija prejšnji teden prejela prijavo, ki je v fazi predhodnega preizkusa. V tej fazi se zbirajo podatki, pojasnila in dokumentacija z namenom ugotovitve dejanskega stanja in morebitnih kršitev iz pristojnosti Komisije, na podlagi tega pa se odloči o nadaljnjih postopkih.

Pojasnjujemo še, da je predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel Komisiji poročal premoženjsko stanje ob nastopu funkcije, med trajanjem funkcije pa tudi večkrat spremembe premoženjskega stanja. Vsebine prijav premoženjskega stanja zaradi varstva osebnih podatkov Komisija ne more razkrivati.

Obvestilo Komisije v zvezi z dodatno dejavnostjo predsednika Računskega sodišča
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar