Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 33. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 33. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 12. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 32. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Poročila o delu na področju lobiranja za leto 2019
4. Predlog Poročila, vezano na skladnost podatkov iz zapisov lobističnih stikov lobirancev s podatki iz Poročilo registriranih lobistov v letu 2019, s predlogi za ukrepanje po ZIntPK
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 33. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar