Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: september 2011

Odziv KPK na neresnične medijske zapise o »fingiranju« javnih razpisov pri zaposlovanju

Na Komisiji za preprečevanje korupcije jasno in odločno zavračamo trditve, ki jih je v ponedeljek, 26. septembra 2011, z več prispevki v javnost na podlagi več anonimk (istega avtorja) lansiral Žurnal24, povzeli pa tudi nekateri preostali mediji. Komisija se sicer načeloma ne opredeljuje do medijskih prispevkov, vendar ocenjujemo, da je tokrat to potrebno.

Slovenski dan na evropskem protikorupcijskem usposabljanju

V Badnu (Avstrija) te dni poteka začetna konferenca dvoletnega trilateralnega projekta EACT (European Anti-Corruption Training – Evropsko protikorupcijsko usposabljanje), v katerega so vključene protikorupcijske institucije držav članic EU, schengenskega območja in Zahodnega Balkana. EACT vodijo štiri protikorupcijske institucije treh držav: avstrijski Zvezni urad za preprečevanje in boj proti korupciji, slovaški Urad za boj proti korupciji[…]

Mnenje k predlogu ZLPLS-D in odredba o izdelavi načrta integritete v FIHO

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 8. septembra 2011 sprejela sklep, s katerim je Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) odredila izdelavo načrta integritete. Odredbo je skupaj z mnenjem k Predlogu za spremembo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ZLPLS-D (EPA 2014-V) poslala Državnemu zboru.

Slavnostni podpis memoranduma o sodelovanju med slovensko in hrvaško komisijo

Zagreb – S podpisom memoranduma o sodelovanju med Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije in Komisijo za ugotavljanje nasprotja interesov Republike Hrvaške sta komisiji tudi formalno potrdili skupne načrte na področju boja proti korupciji in preprečevanja nasprotja interesov v javnem sektorju. Memorandum sta podpisala predsednika obeh organov – Goran Klemenčič v imenu slovenske- in Mate[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar