Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Slavnostni podpis memoranduma o sodelovanju med slovensko in hrvaško komisijo

Zagreb – S podpisom memoranduma o sodelovanju med Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije in Komisijo za ugotavljanje nasprotja interesov Republike Hrvaške sta komisiji tudi formalno potrdili skupne načrte na področju boja proti korupciji in preprečevanja nasprotja interesov v javnem sektorju. Memorandum sta podpisala predsednika obeh organov – Goran Klemenčič v imenu slovenske- in Mate Kačan v imenu hrvaške komisije.

Kot sta se zavezali v memorandumu, bosta komisiji sodelovali na različne načine – v obliki študijskih obiskov, skupnih usposabljanj in projektov, organiziranja delavnic, seminarjev in konferenc, skupnih izobraževanj subjektov nasprotij interesov, izboljšanja dostopa do informacij in doseganje regionalnega sodelovanja z enakimi ali podobnimi organi javne oblasti. S ciljem učinkovitejše izvedbe projektov bosta komisiji poskrbeli za pretok pomembnih informacij ter sodelovali pri izboljšanju pravnega okvira in spremembah zakonodaje, ki ureja področje nasprotja interesov.

Bistvo podpisanega dokumenta je še okrepiti medsebojno sodelovanje na področju preprečevanja korupcije, nadzora nad premoženjskim stanjem in nasprotja interesov, kar vključuje aktivno izmenjavo dobrih praks in izkušenj. Tako velja na področju dobrih praks sosednje države kot dober zgled izpostaviti sistem t. i. premoženjskih kartic funkcionarjev (Več: http://www.sukobinteresa.hr). Gre za javno objavo premoženja funkcionarjev in njihovih družinskih članov pred začetkom in ob koncu mandata, ki je dostopna vsakemu državljanu in predstavlja pomemben korak k transparentnosti.

Poleg podpisa memoranduma je vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije ob tej priložnosti v Zagrebu predstavilo projekt Transparentnost, ki od sredine letošnjega avgusta javnosti prek aplikacije Supervizor omogoča vpogled v izdatke države za plačilo blaga in storitev.

Komisija za preprečevanje korupcije tudi s tovrstnim mednarodnim povezovanjem in izmenjavo znanja ter dobrih praks sledi temeljnemu poslanstvu, kot ji ga določa zakon – krepitev delovanja pravne države, integritete in transparentnosti ter odpravljanje korupcijskih tveganj in nasprotja interesov.

Slavnostni podpis memoranduma o sodelovanju med slovensko in hrvaško komisijo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar