Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sporočilo za javnost Komisije za preprečevanje korupcije v zadevi Elan

Komisija za preprečevanje korupcije je junija letos pričela s postopkom preverjanja suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb poslovodstva in nadzornih organov v Skupini Elan, v kateri ima država večinsko lastništvo oziroma prevladujoč vpliv.

K zadevi je komisija zaradi ugotovljenih kršitev iz pristojnosti drugih organov pritegnila druge pristojne organe, ki so se takoj odzvali in v razmeroma kratkem času izvedli ukrepe in postopke – to so Inšpektorat za delo, Davčna uprava, Urad za preprečevanje pranja denarja in Nacionalni preiskovalni urad. Komisija pozdravlja hiter odziv vseh organov in si želi, da bi tudi v bodoče oziroma pri ostalih zadevah sodelovanje potekalo na tako kvaliteten in usklajen način.

Postopek iz pristojnosti komisije se nadaljuje in poteka vzporedno s predkazenskim postopkom. Komisija je v svojem dosedanjem poteku postopka pridobila in zavarovala precej dokumentacije ter podatkov in opravila uradne razgovore s 14 osebami, med katerimi imajo sedaj nekatere status zaščitenih prijaviteljev. Komisija v okviru preiskave suma koruptivnih ravnanj poslovodnih in nadzornih organov Elana (upoštevajoč interese predkazenskega postopka) nadaljuje s svojimi aktivnostmi, ki vključujejo tudi preverjanje ravnanja odgovornih oseb lastnikov Elana d.o.o., to so KAD d.d., PDP d.o.o. in Triglav naložbe d.d.

Dodatnih informacij zaradi interesov postopka pred komisijo in vzporednega predkazenskega postopka, komisija ne more posredovati.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Sporočilo za javnost Komisije za preprečevanje korupcije v zadevi Elan
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar