Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje k predlogu ZLPLS-D in odredba o izdelavi načrta integritete v FIHO

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 8. septembra 2011 sprejela sklep, s katerim je Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) odredila izdelavo načrta integritete. Odredbo je skupaj z mnenjem k Predlogu za spremembo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ZLPLS-D (EPA 2014-V) poslala Državnemu zboru.

Načrt integritete je dokumentiran proces načrtovanja, izvajanja, spremljanja, pregledovanja in ukrepanja pri upravljanju s korupcijskimi tveganji in drugimi neetičnimi ravnanji znotraj posamezne institucije. Zagotavlja načrtno spremljanje dejanskega stanja in omogoča pravočasno ter ustrezno ukrepanje, da do korupcije ali drugih protipravnih ravnanj ne pride – oziroma da je verjetnost nastanka teh neželenih pojavov čim manjša. Gre torej za orodje, s katerim institucija napreduje k odličnosti, pri čemer je ključnega pomena angažiranje vodstva oziroma odgovornih oseb vsake posamezne institucije.

Glede na obveznosti FIHO, ki letno razpolaga z okoli 20 milijoni evrov javnega denarja in deluje v javnem interesu – s tem namenom je namreč po Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija (ZLPLS) in Odloku o ustanovitvi (OdFIHO) tudi ustanovljena – je izvajanje dejavnosti in razpolaganje z javnim premoženjem v tem primeru izrazito izpostavljeno tveganjem korupcije in drugim oblikam protipravnega ravnanja. Na to nakazujejo podatki komisije, ugotovitve sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča Republike Slovenije in uvodne ocene Predloga za spremembo ZLPLS (EPA 2014-V).

Ob upoštevanju višine in namena porabe sredstev, s katerimi razpolaga FIHO, ter še posebej dejstva, da končni namen porabe teh sredstev ni financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij kot takih, temveč pomoč družbe in države socialno šibkejšim, zlasti invalidom, ki po Ustavi Republike Slovenije uživajo posebno ustavno varstvo, je torej Komisija za preprečevanje korupcije v skladu s pristojnostmi po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije FIHO izdala odredbo o izdelavi načrta integritete in Državnemu zboru podala mnenje k Predlogu ZLPLS-D (EPA 2014-V).

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Mnenje k predlogu ZLPLS-D in odredba o izdelavi načrta integritete v FIHO
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar