Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Evropsko protikorupcijsko usposabljanje

V Badnu in Laxenburgu je od 19. do 24. septembra 2011 potekala začetna konferenca dvoletnega trilateralnega projekta EACT (European Anti-Corruption Training – Evropsko protikorupcijsko usposabljanje), kjer je aktivno sodelovala tudi delegacija Komisije za preprečevanje korupcije.

V EACT so vključene protikorupcijske institucije držav članic EU, schengenskega območja in Zahodnega Balkana, vodijo pa ga štiri protikorupcijske institucije treh držav: avstrijski Zvezni urad za preprečevanje in boj proti korupciji, slovaški Urad za boj proti korupciji in Komisija za preprečevanje korupcije v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU).

Aktivnosti projekta EACT – s sloganom Praksa se povezuje s prakso – vključujejo dve konferenci in vzpostavitev treh tematskih delovnih skupin: preventiva (vodila jo bo Slovenija), odkrivanje in pregon (Avstrija) ter mednarodno sodelovanje (Slovaška). Visoki uradniki evropskih protikorupcijskih institucij, ki so izbrali delovno skupino preventiva, se bodo v letu 2012 pridružili komisiji in NPU na treh delavnicah v Sloveniji. Teme delavnic bodo pravna podlaga za dostop do javnih podatkov (z uporabo tehnologije za preprečevanje korupcije), izobraževanje in preventivni ukrepi (izmenjava najboljših praks) ter lobiranje. V sklopu projekta je predvidena izdaja več priročnikov, vsebinski poudarek pa bo namenjen študiji primerov in izmenjavi praktičnih izkušenj. Zaključna konferenca bo leta 2013 v Sloveniji.

Na konferenci je aktivno sodelovala tudi delegacija Komisije za preprečevanje korupcije, ki jo je vodil Rok Praprotnik, namestnik predsednika komisije. Predstavniki komisije so 22. septembra vodili celodnevno delavnico, na kateri so visokim uradnikom evropskih protikorupcijskih institucij predstavili nekatere aktivnosti komisije in NPU na področju preprečevanja korupcije, s poudarkom na transparentnosti delovanja države in porabe javnega denarja, načrtih integritete in lobiranju. Rok Praprotnik je na začetku poudaril pomen preventive pri preprečevanju korupcije, ki jo “lahko primerjamo s preventivno medicino, katere namen je preprečevati bolezni in poškodbe, da kasneje ni potrebno dolgotrajno in boleče zdravljenje”. Direktor NPU Harij Furlan pa je ob tej priložnosti izpostavil pomen nekaterih orodij, ki so namenjena preventivi, kot denimo Supervizor, vendar so hkrati zelo uporabna tudi za preiskovalne organe.

Gosta »slovenskega« dne v okviru EACT sta bila tudi predstavnik OECD in Diana Wallis (na fotografiji), podpredsednica Evropskega parlamenta, zadolžena za transparentnost. »Slovenski« dan se je zaključil z okroglo mizo pod naslovom Več transparentnosti za manj korupcije.

Evropsko protikorupcijsko usposabljanje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar