Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sprejeta resolucija Evropskega parlamenta o prizadevanjih EU za boj proti korupciji

Politične skupine Evropskega parlamenta so 14. septembra 2011 na plenarnem zasedanju na podlagi protikorupcijskega zakonodajnega svežnja, ki ga je Evropska komisija sprejela 6. junija letos, sprejele resolucijo Evropskega parlamenta o prizadevanjih EU za boj proti korupciji.

V razpravi so poslanci Evropskega parlamenta izpostavili visoke stroške korupcije, ki so ocenjeni na 120 milijard evrov letno, kar predstavlja obseg, skoraj enak poračunu EU. Poslanci so skupnega mnenja, da je treba dogovoriti definicijo koruptivnega dejanja in vzpostaviti mehanizme na ravni EU, ki bodo tovrstna dejanja preprečevali.

Protikorupcijski zakonodajni sveženj vsebuje dokumente, s katerimi je Evropska komisija že junija letos predlagala nove ukrepe za uspešnejše preprečevanje korupcije, in sicer: sporočilo o celoviti politiki boja proti korupciji v EU, sklep o uvedbi mehanizma poročanja EU o boju proti korupciji, poročilo o boju proti korupciji v zasebnem sektorju ter poročilo o načinih sodelovanja EU v Skupini držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope.

S tem mehanizmom se bodo spremljala in ocenjevala prizadevanja držav članic v boju proti korupciji, prav tako pa pomeni vzpodbudo k večji politični angažiranosti. Državam članicam bo pomagal bolje izvrševati zakonodajo in v celoti izvajati njihove mednarodne zaveze in prispeval k večji skladnosti njihovih protikorupcijskih politik ter ukrepov.

Omenjene dokumente Evropske komisije si lahko ogledate: http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_corruption_en.htm

Resolucija Evropskega parlamenta o prizadevanjih EU za boj proti korupciji je objavljena nahttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2011-0481&language=SL

Sprejeta resolucija Evropskega parlamenta o prizadevanjih EU za boj proti korupciji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar