Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 22. 06. 2005

Pojasnilo številka 61

Višje in visokošolsko središče Sežana kot naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, ne sme brez dovoljenje Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati prek javnih naročil s poslovnim subjektom, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena. Omejitev ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost[…]

Pojasnilo številka 60

Pogodbe oziroma aneksi k pogodbam o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZPKor, to je pred 30.1.2004, ostanejo v veljavi, ne glede na omejitve poslovanja po 28. člena ZPKor. Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila[…]

Pojasnilo številka 58

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Ena dvanajstina vrednosti zakonsko določenega limita za naročila male vrednosti po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in[…]

Pojasnilo številka 57

Naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, nima zakonske podlage za izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila zgolj zato, ker gre za poslovni subjekt, s katerim naročniki iz 28.člena ZPKor ne smejo poslovati brez dovoljenja Komisije. V smislu 5. odstavka ZPKor je Komisija pristojna, da naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih,[…]

Pojasnilo številka 56

Direktor Javne agencije je v smislu 2. odstavka 3. člena ZPKor po statusu izenačen s funkcionarji in se zanj uporabljajo določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe ZPKor, za Javno agencijo pa velja obveznost predložitve seznama oseb s podatki o nastopu in prenehanju funkcije v smislu 33. in 50. člena ZPKor. Direktor[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar