Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija bo izvedla sistemsko analizo v UKC Ljubljana in UKC Maribor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti oziroma izvajanju storitev za samoplačnika takratnega predstojnika Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana) Romana Bošnjaka. Ker Komisija kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila in ker so postopke v zvezi z nepravilnostmi uvedli tudi drugi pristojni organi, je postopek ustavila. V okviru postopka je sprejela sklep, da bo v povezavi z dodatnim delom zdravnikov v obeh kliničnih centrih opravila sistemsko analizo.

Komisija je postopek začela v marcu 2023 na lastno pobudo na podlagi objav v medijih, ki so poročali o domnevno spornih nakazilih na račun takratnega predstojnika Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo. V okviru predhodnega preizkusa je Komisija pridobila pojasnila in dokumentacijo UKC Ljubljana in Zdravniške zbornice Slovenije ter vpogledala v javno dostopne podatke. 

Komisija je ugotovila, da sta primer v skladu s svojimi pristojnostmi obravnavala tako UKC Ljubljana kot Zdravniška zbornica Slovenije, hkrati je UKC Ljubljana dokumentacijo predal policiji, seznanil člane Sveta zavoda in izvedel izredni nadzor. Ker kršitev iz lastnih pristojnosti, to je kršitev ZIntPK, Komisija ni ugotovila, je postopek ustavila.

V zvezi s sumi nepravilnosti pri naročanju kostnih nadomestkov za nevrokirurško zdravljenje Komisija še vodi postopek predhodnega preizkusa, ki je v zaključni fazi. 

Nova analiza Komisije na področju zdravstva

Na podlagi te konkretne zadeve pa je senat Komisije sprejel sklep, da se v letu 2024 obeh kliničnih centrih – UKC Ljubljana in UKC Maribor – izvede sistemska analiza in pregled opravljanja dela zdravnikov v zvezi s podjemnimi pogodbami in izdanimi pisnimi soglasji delodajalca na podlagi 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. S to analizo bo Komisija celovito pregledala opravljanje dodatne dejavnosti zdravnikov izven javnih zdravstvenih zavodov, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi ter opravljanje drugih, samoplačniških dejavnosti, ki jih poleg redne zaposlitve zdravniki opravljajo pri svojem delodajalcu. S tem bo Komisija nadaljevala svoje delo na tem, z vidika preprečevanja korupcije zelo pomembnem področju, na katerem je lani izdala Analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva, s katero je konec lanskega leta seznanila tudi Strateški svet za zdravstvo.

Komisija bo izvedla sistemsko analizo v UKC Ljubljana in UKC Maribor
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar