Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila postopek glede javnega razpisa za sofinanciranje v turizmu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z razdeljevanjem denarja iz Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (javni razpis) Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) tudi gospodarski družbi, ki je v lasti župana Mestne občine Maribor. Pri tem kršitev iz svojih pristojnosti ni mogla potrditi, zato je zadevo zaključila.

Komisija je predhodni preizkus uvedla septembra 2023 na podlagi medijskega poročanja, da naj bi denar iz javnega razpisa MGTŠ dobila tudi gospodarska družba v lasti župana Mestne občine Maribor (MOM) Saše Arsenoviča Galerija Gosposka, d. o. o. Iz medijske objave so izhajali tudi namigi, da naj bi nekatere člane strokovne komisije javnega razpisa utišali in preglasovali. Komisija je po uvedbi postopka prejela tudi vprašanje MGTŠ, ali se v tej zadevi lastnik podjetja, ki je sicer funkcionar, (sploh) ne bi smel prijaviti na razpis ministrstva oziroma ali bi ga ministrstvo zgolj na tej osnovi v postopku obravnave vloge moralo izločiti. V predhodnem preizkusu je Komisija zaprosila za pojasnila MGTŠ in vpogledala v lastno aplikacijo Corruptio.

Ne Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije niti druga zakonodaja ne vsebuje določb, ki bi funkcionarju oziroma subjektu, s katerim je povezan funkcionar oziroma njegov družinski član (v tem primeru župan), prepovedovale sodelovati na javnih razpisih. Zato takšno sodelovanje samo po sebi ni sporno, seveda če so razpisni postopki izpeljani transparentno, objektivno in nepristransko, kar pomeni brez dajanja prednosti posameznemu kandidatu. Iz pridobljene dokumentacije MGTŠ izhaja, da je Galerija Gosposka, d. o. o., sicer ena izmed 73 prejemnikov sredstev za sofinanciranje iz javnega razpisa.

Komisija glede na pridobljena pojasnila in dokumentacijo ni mogla potrditi medijsko objavljenih očitkov glede dela strokovne komisije javnega razpisa, saj nihče izmed njenih članov ni potrdil navedb, da bi bili deležni kakršnihkoli pritiskov oziroma zahtev po neetičnem ali nezakonitem ravnanju. Prav potrditev domnevnih pritiskov pred Komisijo pa je za ugotavljanje morebitnih kršitev integritete bistvena, saj brez tega Komisija postopka ne more nadaljevati.

Komisija zaključila postopek glede javnega razpisa za sofinanciranje v turizmu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar