Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek glede sklepanja svetovalnih pogodb Ministrstva za zdravje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek obravnave v zvezi z sklepanjem svetovalnih pogodb na Ministrstvu za zdravje. Zaradi zaznanih sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov je Komisija zadevo odstopila v obravnavo policiji, Inšpektoratu za delo in Finančni upravi RS (FURS), sama pa je postopek ustavila.

Komisija je v marcu in aprilu 2023 prejela več prijav, ki so se nanašale na sklepanje svetovalnih pogodb na Ministrstvu za zdravje in organih v sestavi ministrstva, in sicer v obdobju od junija 2022 do januarja 2023. V okviru predhodnega preizkusa je Komisija pridobila pojasnila in dokumentacijo ministrstev za zdravje, javno upravo ter delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, FURS ter vpogledala v javno dostopne podatke.

Od 94 sklenjenih svetovalnih pogodb je Komisija pri eni, in sicer pri podjemni pogodbi, sklenjeni s takratno vodjo kabineta ministra, ugotovila sum kaznivega dejanja, zato je zadevo odstopila policiji. Zaradi zaznanega suma kršitve določb Zakona o delovnih razmerjih je zadevo odstopila tudi v informacijo oziroma pristojno reševanje Inšpektoratu RS za delo, zaradi zaznanega suma kršitve Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih pa je zadevo odstopila tudi FURS. Komisija pa sumov kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega je pristojna, ni potrdila, zato je sama postopek ustavila. 

Zaključen postopek glede sklepanja svetovalnih pogodb Ministrstva za zdravje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar