Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje glede kritja stroškov udeležbe zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih

Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2, dalje ZIntPK) je Komisije za preprečevanje korupcije na seji dne 25.2.2014 sprejela mnenje, ki se nanaša na prejet dopis, v katerem Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb komisijo seznanja z novostmi Zakona o zdravilih (ZZdr-2) in nekaterimi pogledi na aktualno problematiko, povezano z udeležbo zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih, ki jih organizirajo proizvajalci zdravil oziroma farmacevtska industrija.

Iz dopisa je bilo mogoče razbrati dve področji oziroma vprašanji, v povezavi s katerima je bila izražena želja po pridobitvi mnenja Komisije za preprečevanje korupcije:

  1. vprašanje, ali komisija vztraja pri stališčih v načelnem mnenju št. 132 in dodatku k temu mnenju kljub izrecno izraženemu stališču zakonodajalca ob sprejemanju Zakona o zdravilih (ZZdr-2), da se stroški poti, namestitve, kotizacije in prehrane za udeležbo na promocijskih, strokovnih in znanstvenih srečanjih, organiziranih skladno s 149. členom tega zakona, ne štejejo med darila po zakonu o javnih uslužbencih; in
  2. vprašanje, ali je po mnenju komisije še vedno sporno, če proizvajalec zdravil vzpostavi neposredni kontakt s posameznim zdravnikom oziroma predpisovalcem zdravila zaradi povabila na promocijsko, znanstveno ali strokovno srečanje.

Mnenje glede kritja stroškov udeležbe zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih

 

Mnenje glede kritja stroškov udeležbe zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar