Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pripombe na predloge predpisov v letu 2016

1) Dne 7. 1. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o sistemu jamstva za vloge.

2) Dne 1. 2. 2016 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v mnenje posredovalo Predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

3) Dne 16. 2. 2016 je Ministrstvo za notranje zadeve v mnenje posredovalo Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje.

4) Dne 18. 2. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje posredovalo Predlog uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5) Dne 3. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih.

6) Dne 4. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

7) Dne 7. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depotnih družbah.

8) Dne 18. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank.

9) Dne 23. 3. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije.

10) Dne 26. 4. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

11) Dne 3. 5. 2016 in 19. 9. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje Predlog zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti.

12) Dne 16. 5. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje Predlog priročnika za odpiranje podatkov v javnem sektorju.

13) Dne 6. 6. 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v mnenje Predlog pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

14) Dne 21. 6. 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v mnenje Predlog zakona o športu.

15) Dne 20. 7. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

17) Dne 27. 7. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o centralnem kreditnem registru.

18) Dne 1. 8. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov.

19) Dne 5. 9. 2016 je Študentsko društvo Iskra v mnenje posredovalo Predlog zakona o skupnosti študentov.

20) Dne 15. 9. 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo v mnenje Predlog zakona o voznikih.

21) Dne 28. 9. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank.

22) Dne 28. 10. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

23) Dne 3. 11. 2016 je Ministrstvo za finance v mnenje Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank d.d.

24) Dne 18. 11. 2016 je Ministrstvo za pravosodje v mnenje Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

25) Dne 25. 11. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

26) Dne 30. 11. 2016 je Ministrstvo za zdravje v mnenje Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah.

27) Dne 16. 12. 2016 je Ministrstvo za notranje zadeve v mnenje Osnutek pravilnika o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču in potrdilu o prevzemu predmetov.

28) Dne 16. 12. 2016 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v mnenje posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

29) Dne 20. 12. 2016 je Ministrstvo za javno upravo v mnenje posredovalo Osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah.

30) Dne 22. 12. 2016 je Ministrstvo za zdravje v mnenje posredovalo Izhodišča za zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Pripombe na predloge predpisov v letu 2016
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar